Nowe Rady Dzielnic rozpoczynają prace

24.05.2017

23 maja, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się spotkanie z członkami nowo wybranych Rad Dzielnic kadencji 2017–2021.

Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji niedawno wybranym przedstawicielom dzielnic oraz przekazania im życzeń powodzenia w pracy na rzecz swoich lokalnych społeczności. – Rady Dzielnic mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności. Dbają o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście – stwierdziła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Życzę Państwu wiele sił i energii do działania na rzecz swoich społeczności.

Podczas spotkania referat nt. „Roli rad w mieście” wygłosił prof. Bogdan Dolnicki. Listy gratulacyjne nowo wybranym dzielnicowym radnym wręczyli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz przewodnicący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara.

Spotkanie uświetnił występ kwartetu smyczkowego Filharmonii Zabrzańskiej.

Nowych przedstawicieli do rad dzielnic zabrzanie wybrali w trakcie wyborów, które odbyły się 19 marca br. Ukonstytuowało się 18 Rad Dzielnic, w których działało będzie 282 radnych.