Od 1 czerwca dłuższe przedawnienie karalności za wykroczenia

22.05.2017

Od 1 czerwca dłuższe
przedawnienie karalności za wykroczenia

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 966
ogłoszona została Ustawa o zmianie Ustawy Kodeksu karny oraz niektórych innych
ustaw. Oprócz zmian w kodeksie karnym, które wprowadzają m.in. surowsze kary za
niektóre przestępstwa i nowe czyny zagrożone pod groźbą kary, ustawa wprowadza
dłuższy okres przedawnienia karalności wykroczeń. Dotychczas za wykroczenie nie
można było być ukaranym jeśli od jego popełnienia minął 1 rok, a jeśli w jego
trakcie wszczęto postępowanie – po upływie 2 lat. Po 1 czerwca w przypadku
wszczęcia postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia przedawnienie jego
karalności nastąpi dopiero po 2 latach od upływu rocznego okresu.