Rozpoczął się kongres „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość”

19.05.2017

W Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu rozpoczął się dziś dwudniowy Międzynarodowy Kongres Naukowy nt. „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość”. Jak podkreśliła w trakcie pierwszej debaty prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik poruszaniu wyjątkowego tematu towarzyszy także wyjątkowe miejsce – miasto w sercu powstającej metropolii, która jest właśnie odpowiedzią na potrzebę zrównoważonego rozwoju.

Kongres objęty jest honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.

Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia perspektyw na przyszłość oraz wskazania roli ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do ukonstytuowania i ewolucji idei zrównoważonego rozwoju:

  • 30 rocznicy opublikowania Raportu Brundtland (1987),
  • 25 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (1992),
  • 15 rocznicy Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002),
  • 5 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (2012).

Kongres jest też okazją do podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji.

Organizatorem jest Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej, a partnerami są: Miasto Zabrze oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Lists/AktualnosciWydzialuOrganizacjiiZarzadzania/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=804