Muzeum Górnictwa wyróżnione!

18.05.2017

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Sybilla 2016 w kategorii projekty naukowo-badawcze. Jury XXXVII Konkursu na Wydarzenia Muzealne Roku doceniło projekt "Narracje górnicze z terenu Zabrza". Jego rezultatem jest setka wywiadów z pracownikami kopalń oraz wieńcząca badania publikacja.

Projekt naukowo-badawczy „Narracje górnicze z terenu Zabrza” polegał na przyjrzeniu się wartościom, symbolom i tradycjom oczami górników. Realizowany był w latach 2015-2016 w oparciu o środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet »Kultura ludowa i tradycyjna«” oraz miasta Zabrze. Brało w nim udział sześciu badaczy i stu pracowników kopalń.

Projekt zasługuje na uwagę, nie tylko ze względu na jakość przeprowadzonych badań, ale także dlatego, że samo górnictwo, tak ważne dla tożsamości regionu, ma charakter zanikowy.

Jest jedynym tego typu przedsięwzięciem podejmującym tematykę kultury tej grupy zawodowej. Dzięki niemu Muzeum oraz inni badacze mają możliwość dalszej penetracji zagadnień w oparciu o zebrany materiał. 100 wywiadów, pozwala na egzemplifikację górniczej kultury okresu powojennego. Z kolei publikacja „Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko” wypełnia znaczącą lukę badawczą.

Została ona podzielona na trzy części, z których pierwsza omawia zagadnienie tożsamości górników budowanej w oparciu o miejsce, w którym pracują i żyją. Druga część książki opisuje przebieg drogi zawodowej i funkcjonowanie w ramach hierarchii górniczej. W trzeciej omówiono z kolei te wartości, symbole i tradycje, na których opiera się życie prywatne, rodzinne pracujących w kopalniach: m. in. pozycję żony w rodzinie górników Zabrza, obyczaje kulinarne oraz funkcjonowanie tradycji ogródków. Całość powinna się stać przyczynkiem do poznania górników żyjących tu i teraz w Zabrzu jako grupy cechującej się swoją własną tożsamością konstruowaną w oparciu o różnorodne komponenty korporacyjnego pejzażu kulturowego.

Książkę można zakupić w kasie Kopalni Guido przy ul. 3 Maja 93, kasie podziemnej trasy w Kopalni Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 oraz w gmachu Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Publikacja jest także dostępna w e-sprzedaży na stronie księgarni Silesia Progress.

Sybilla to prestiżowy konkurs, w którym udział biorą instytucje muzealne z całej Polski, jego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a partnerem Muzeum Narodowe w Warszawie.