Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

18.05.2017

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i
Rozwoju sp. z o.o. oraz Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia zapraszają na bezpłatne
spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące finansowania projektów
w obszarze zdrowia  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin spotkania:  31.05.2017 r.  |   Miejsce
spotkania:
Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37,
Budynek 4, SALA 013

 • Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia
  możliwości realizacji projektów EFS w ramach Działania 8.3. m.in z
  zakresu: programów zdrowotnych (profilaktyki nowotworów, przeciwdziałania
  cukrzycy i otyłości dla mieszkańców województwa, rehabilitacji leczniczej)
  oraz wdrożenia projektów dotyczących przekwalifikowania pracowników pracujących
  w trudnych warunkach.
 • Zostanie przybliżona również tematyka z
  zakresu usług zdrowotnych (Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.6),
  które dają możliwość zapewnienia opieki medycznej w środowisku domowym
  osobom starszym i niesamodzielnym. Wsparcie można skierować także do
  opiekunów (w szczególności opiekunów, będących członkami rodzin), dzięki
  czemu uzyskają oni wsparcie psychologiczne, szkolenia w zakresie
  sprawowania opieki, a także możliwość zastępstwa w opiece. W tematyce
  konkursu znajdują się również działania  w zakresie rozwijania
  teleopieki – tj. wykorzystania nowoczesnych technologii w zapewnieniu
  bezpieczeństwa osobom samotnym i starszym.
 • Omówione zostaną również wdrażane w ramach poddziałania
  9.2
  .6  dwa regionalne programy zdrowotne:

    
pierwszy dotyczy
poprawy opieki nad matką i dzieckiem do lat 3,

    
drugi dotyczy
wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz
edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny,
chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres
e-mail: doradztwo@gapr.pl

Liczba miejsc ograniczona, w związku
z tym GAPR sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. O
przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą e-mailową.

 

Szczegółowych informacji udziela: Barbara Baron   tel. 32
339 31 52 |  Alicja Michalik tel. 32  339 31 80.