Międzynarodowy Kongres Naukowy nt. „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość”

17.05.2017

Już w najbliższy piątek, 19 maja, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu rozpocznie się dwudniowy Międzynarodowy Kongres Naukowy nt. „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość”.

Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka. Międzynarodowy Kongres Naukowy „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” odbędzie się w dniach 19 i 20 maja na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu.

Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia perspektyw na przyszłość oraz wskazania roli ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do ukonstytuowania i ewolucji idei zrównoważonego rozwoju:
– 30 rocznicy opublikowania Raportu Brundtland (1987),
– 25 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (1992),
– 15 rocznicy Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002),
– 5 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (2012).

Kongres będzie okazją do podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji.

Organizatorem jest Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej, a partnerami są: Miasto Zabrze oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Lists/AktualnosciWydzialuOrganizacjiiZarzadzania/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=804