"Usłyszeć Teatr" – propozycja Teatru Nowego w Zabrzu dla osób głuchoniemych

16.05.2017

W najbliższą niedzielę, 21 maja, w Teatrze Nowym w Zabrzu wystawiony zostanie spektakl pt. "Hotelowe manewry" z udziałem lektora języka migowego.

Niepełnosprawność osób głuchoniemych często, ze względu na niemożliwość znalezienia wspólnego kodu komunikacyjnego, staje się powodem wykluczenia. Teatr jako miejsce, w którym słowo jest narzędziem podstawowym w przekazywaniu informacji, przez dziesiątki lat był obszarem dla głuchoniemych niedostępnym. Dopiero pojawienie się języka migowego pozwoliło z czasem na uczestnictwo (także aktywne) społeczności osób głuchych w życiu teatralnym sceny polskiej i zagranicznej. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu "Z kulturą", przy współpracy z Teatrem Nowym w Zabrzu, pragnie włączyć się w ten światowy, humanitarny trend umożliwienia osobom głuchoniemym zobaczenia i zrozumienia spektakli, wystawianych na zabrzańskiej scenie, przez udział tłumacza języka migowego w wybranych spektaklach Teatru Nowego w Zabrzu w roku 2017.

Potrzeba ta jest w XXI wieku czymś całkowicie naturalnym. Wynika nie tylko z sensu pomocy drugiemu człowiekowi i łamania barier, ale również chęci umożliwienia pełnego zrozumienia dzieł scenicznych. Brak słuchu nie powinien pozbawiać człowieka możliwości obcowania ze sztuką. Także ze sztuką żywego słowa.

W związku z tym już w najbliższą niedzielę, 21 maja, zapraszamy do Teatru Nowego w Zabrzu na godz. 19.00, na spektakl pt. "Hotelowe manewry" z udziałem lektora języka migowego.

Rezerwacja biletów:
a) w kasie Teatru Nowego w Zabrzu
b) pod nr tel. 32 271 54 93
c) mailowo na adres: organizacja@teatrzabrze.pl