„Fundusze dla Biznesu”

16.05.2017

Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości
zaprasza do lektury „Fundusze dla
Biznesu”. Nasza publikacja, dostępna w wersji papierowej i elektronicznej, to
poradnik skierowany do odbiorców z sektora MŚP. W każdym z czterech numerów zaplanowanych
w 2017 roku będziemy informować o nadchodzących konkursach, zasadach
dofinansowania, przypominać o istotnych obowiązkach, przedstawiać wypowiedzi
ekspertów, przybliżać dobre praktyki oraz relacje z ważniejszych wydarzeń w
naszym regionie.
Edycje papierowe dostępne są w siedzibie ŚCP, Głównym
Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach oraz licznych
instytucjach otoczenia biznesu, natomiast e-publikację numeru 1/2017 można
obejrzeć i pobrać pod adresem http://www.funduszedlabiznesu.pl/.

Numery archiwalne znajdą Państwo na stronie www.scp-slask.pl pod zakładką Skorzystaj/Poradnik
przedsiębiorcy
.