Do dnia 15.05.2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

12.05.2017

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu trwa nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: do 15.05.2017 r.

Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej wynosi: 30.000,00 złotych.

Miejsce składania wniosków: Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 4.04 lub korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dostępne są w pok. 4.04 lub pod tel. (32) 277 90 41.