Do dnia 15.05.2017 r. trwa jeszcze nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

12.05.2017

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu trwa nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Termin naboru wniosków: do 15.05.2017 r.

Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wynosi: 45.000,00 złotych.

Miejsce składania wniosków: osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.01 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.

Dokumenty do pobrania na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.