Obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie

11.05.2017

Prezydent Miasta Zabrze przypomina posiadaczom psów, że zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Rozdział 6 § 19 załącznika do Uchwały nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze, należy poddać:

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu psów przeciw wściekliźnie w 2017 roku, psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

W załączeniu treść Obwieszczenia Prezydenta Miasta Zabrze dot. obowiązkowego ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2017 r.