Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

10.05.2017

Dziś rozpoczęła się dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego w Europie Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy.  Odbywa się on w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i potrwa do 12 maja. W otwarciu uczestniczyła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, która weźmie udział m.in. w zaplanowanej na godz. 14.45 debacie pn. "Metropolia śląsko-zagłębiowska. Zadania na już".

Zeszłoroczny VIII Kongres, w którym tradycyjnie wzięli udział polscy oraz europejscy politycy i eksperci, a przede wszystkim przedstawiciele biznesu z Europy i innych kontynentów – dowiódł, że Kongres, wydarzenie o ugruntowanej pozycji i prestiżu, posiada potencjał rozwoju. W stu debatach wzięło udział kilkuset panelistów, a w całym trzydniowym wydarzeniu rekordowa liczba 8000 gości.

Co najważniejsze, wzbogaciła się formuła Kongresu – o kolejne wydarzenia dedykowane młodej przedsiębiorczości i innowacjom (European Start-up Days), globalnym relacjom europejskich i polskich firm (nowe fora gospodarczej współpracy międzynarodowej) czy ekspansywnym trendom w światowej gospodarce (cyfryzacja, Przemysł 4.0).

Szczególnie udana okazała się inicjatywa związana z kulturą start-upów, która przyciągnęła 2,5 tysiąca uczestników. Unikatową wśród wydarzeń gospodarczych siłę Europejskiego Kongresu Gospodarczego tworzy aktywny udział małego i średniego biznesu – przedsiębiorców, którzy z kategorii „średniaków” awansują do pierwszej ligi, tworząc – poprzez swoją dynamikę, kreatywność i ambicję – niezwykle cenne dla gospodarki wartości.

W czasie, gdy Europa boryka się z wewnętrznymi problemami i szuka nowych form współpracy, Kongres pozostanie otwartym forum debaty. Tym ciekawszej, że konfrontować będziemy się z nową rzeczywistością polityczną, gospodarczą i społeczną. Europejski charakter Kongresu co roku wzbogacamy o kontekst globalny, zapraszając uczestników z innych kontynentów.

Naczelnymi kryteriami wyboru kongresowych tematów, czego dowodzi aktualna Agenda,  pozostaje ich znaczenie dla gospodarki i aktualność, a nawet antycypacja zjawisk i trendów dopiero nabierających znaczenia.

Konsekwentnie podtrzymywana jest otwartość na zróżnicowane poglądy, środowiska i opcje polityczne. Różnorodność stanowić będzie nadal o wyjątkowej wartości Kongresu, podobnie jak podkreślana co roku przez naszych Gości, wolna od sztywnych form atmosfera sprzyjająca dyskusji i nawiązywaniu relacji biznesowych.

Więcej informacji o Kongresie oraz transmisję on-line można znaleźć na stronie www.eecpoland.eu.