Europejski Kongres Gospodarczy 2017

08.05.2017

Dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego w Europie Centralnej
odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach. Nieodległy termin zachęca do zarezerwowania miejsca w
kalendarzu i dokonania formalności rejestracyjnych.

Zeszłoroczny VIII Kongres, w którym tradycyjnie wzięli udział polscy
oraz europejscy politycy i eksperci, a przede wszystkim przedstawiciele biznesu
z Europy i innych kontynentów – dowiódł, że Kongres, wydarzenie o ugruntowanej
pozycji i prestiżu, posiada potencjał rozwoju. W stu debatach wzięło udział
kilkuset panelistów, a w całym trzydniowym wydarzeniu rekordowa liczba 8000
gości.

Co najważniejsze, wzbogaciła się formuła Kongresu – o kolejne wydarzenia
dedykowane młodej przedsiębiorczości i innowacjom (European Start-up Days),
globalnym relacjom europejskich i polskich firm (nowe fora gospodarczej
współpracy międzynarodowej) czy ekspansywnym trendom w światowej gospodarce
(cyfryzacja, Przemysł 4.0).

Szczególnie udana okazała się inicjatywa związana z kulturą start-upów,
która przyciągnęła 2,5 tysiąca uczestników. Unikatową wśród wydarzeń
gospodarczych siłę Europejskiego Kongresu Gospodarczego tworzy aktywny udział
małego i średniego biznesu – przedsiębiorców, którzy z kategorii „średniaków”
awansują do pierwszej ligi, tworząc – poprzez swoją dynamikę, kreatywność i
ambicję – niezwykle cenne dla gospodarki wartości.

W czasie, gdy Europa boryka się z wewnętrznymi problemami i szuka nowych
form współpracy, Kongres pozostanie otwartym forum debaty. Tym ciekawszej, że
konfrontować będziemy się z nową rzeczywistością polityczną, gospodarczą i
społeczną. Europejski charakter Kongresu co roku wzbogacamy o kontekst
globalny, zapraszając uczestników z innych kontynentów.

Naczelnymi kryteriami wyboru kongresowych tematów, czego dowodzi aktualna
Agenda,  pozostaje ich znaczenie dla gospodarki i aktualność, a nawet
antycypacja zjawisk i trendów dopiero nabierających znaczenia.

Konsekwentnie podtrzymujemy naszą otwartość na zróżnicowane poglądy,
środowiska i opcje polityczne. Różnorodność stanowić będzie nadal o wyjątkowej
wartości Kongresu, podobnie jak podkreślana co roku przez naszych Gości, wolna
od sztywnych form atmosfera sprzyjająca dyskusji i nawiązywaniu relacji
biznesowych.

http://www.eecpoland.eu/pl/