Zainaugurowano 15. edycję kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

04.05.2017

„Na skrzydłach przyjaźni” to hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która 27 kwietnia br. została zainaugurowana w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Na uroczyste otwarcie przedsięwzięcia została zaproszona Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także 54 placówki oświatowe z naszego miasta.

Każdy z uczestników, otrzymał pakiet materiałów pomocnych do realizowania założeń kampanii na terenie własnych szkół. Cele tegorocznych działań profilaktycznych skierowane są jak zwykle na wspieranie pozytywnych wyborów dzieci i młodzieży.

– Pragniemy uświadomić również jak ważną wartością w życiu każdego z nas jest przyjaźń, a także rodzina. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą będziemy pomagać w zdobywaniu kompetencji pomagających w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, zachęcać do kształtowania umiejętności współpracy w grupie. Nabycie tych zdolności pozwoli młodym ludziom na lepsze funkcjonowanie w otoczeniu, a także ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych – przekonują koordynatorzy kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w Zabrzu – Jan Szulik, Urszula Koszutska oraz Janina Wysocka.