"Ty Też Możesz!" – projekt dla osób bezrobotnych w wieku 50+

04.05.2017

9 maja, o godz. 10.00, w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Powstańców Śląskich 3), odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych projektem „Ty Też Możesz!”.

Projekt „Ty Też Możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego” ma na celu wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50-ty rok życia i zamieszkują na terenie naszego województwa. Nabór wniosków do projektu potrwa do 20 maja br.

Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W efekcie szkoleń i doradztwa powstaną biznesplany, na podstawie których osoby objęte projektem będą mogły prowadzić własną działalność gospodarczą.

65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie w wysokości do 24 000 zł na otwarcie własnej działalności, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym do 1750 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:
http://dotacjeslaskie.zgd.com.pl  
Informacje można uzyskać także w Biurze Projektu przy ul. Górnych Wałów 7/27 w Gliwicach (e-mail: dotacjeslaskie@zgd.com.pl, tel.: 695 434 343).