Można już zgłaszać kandydatów do Wyróżnienia im. św. Kamila

04.05.2017

15 lipca po raz 17. zostaną wręczone Wyróżnienia im. św. Kamila. Przyznawane są one osobom fizycznym, jak również instytucjom i organizacjom, które wniosły szczególny wkład w życie miasta lub też przez swoją działalność przyczyniły się do wzrostu znaczenia miasta Zabrza w kraju i na świecie.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać instytucje działające w mieście, jak również członkowie Kapituły. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, pok. 300, tel./fax 32/ 3733-414) do 15 maja br.

Nagrody im. św. Kamila wręczane są w naszym mieście od 2001 roku. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom, które działają na rzecz miasta i mieszkańców oraz są zaangażowane w działalność charytatywną.
Św. Kamil od 1996 roku oficjalnie jest patronem Zabrza. Jest on również opiekunem chorych i wzorem miłosierdzia. Stąd też decyzja, aby wręczać nagrody jego imienia osobom i instytucjom, które zasłużyły się właśnie w niesieniu pomocy.