Wykuli sobie drogę do biznesu!

28.04.2017

27 kwietnia odbył się finał projektu „Wykuj sobie drogę do biznesu!” współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Brało w nim udział dziesięć zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnym. Finałowy turniej, sprawdzający zdobytą w ramach warsztatów wiedzę, odbył się w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.

Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzone zostały specjalne warsztaty dla uczniów, które miały na celu przekazanie praktycznej wiedzy m.in. na temat  zakładania działalności. W ramach zadania odbyło się 10 spotkań, w których brało udział średnio 10 osób. Każda grupa po zajęciach odwiedziła w ramach wizyty studyjnej siedzibę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zabrzu. Przeprowadzono także szkolenie dla nauczycieli przedsiębiorczości, w trakcie którego zostały omówione nowoczesne metody prowadzenia biznesu, testowania jego możliwości wejścia na rynek oraz potencjalne źródła finansowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych.

W podsumowaniu udział wzięło 10 zespołów liczących po trzy osoby. W trakcie turnieju każdy zespół wcielił się w rolę rozpoczynającej działalność firmy z wirtualnym budżetem 20 000 zł. Wyzwania dla grup przypominały te, jakie na swojej drodze może spotkać prawdziwe przedsiębiorstwo otwierające swoją działalność. Najlepsza okazała się reprezentacja XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, natomiast trzecie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Zwycięskie drużyny niemal podwoiły swój wirtualny kapitał.