Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu

28.04.2017

13 kwietnia Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. To kolejne proekologiczne przedsięwzięcie realizowane w Zabrzu.

Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowana wartość przedsięwzięcia sięga ponad 30 milionów złotych, a dofinansowanie wyniesie ponad 17 milionów złotych. Dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezwykle ważne są działania proekologiczne i takie też od lat podejmuje. Kolejnym przedsięwzięciem w tym zakresie będzie przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Inwestycja obejmie przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupi również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych. Celem przebudowy jest dostosowanie ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Efektywność oczyszczania uzyskiwana w oczyszczalni do końca 2015 roku gwarantowała spełnienie obowiązujących norm – zmieniły się jednak przepisy prawa. Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne, a także chcąc w przyszłości utrzymać wyniki na prawidłowym poziomie, konieczne jest przeprowadzenie działań modernizacyjnych.

Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Oczyszczalnia ścieków Mikulczyce jest jedną z dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych funkcjonujących w Zabrzu, która oczyszcza ok. 12-13 proc. wszystkich ścieków powstających w mieście. Położony przy ul. Leśnej obiekt został oddany do eksploatacji w 1989 roku. Trafiają tu głównie nieczystości z Grzybowic i Mikulczyc. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.