Podsumowanie projektu "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości"

28.04.2017

27 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się konferencja podsumowująca trwający od 1 czerwca 2015 r. projekt „Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości” realizowany w ramach programu Erasmus+. W trakcie podsumowania swój wykład pt. „Od miasta przemysłowego do kreatywnej metropolii” wygłosił zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. Robert Pyka.

Beneficjentami projektu w ramach programu Erasmus+ byli uczniowie i pracownicy pięciu zabrzańskich szkół i placówek kształcących zawodowo, które utworzyły konsorcjum:

  • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu – lider konsorcjum,
  • Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego im. prof. Sylwestra Kaliskiego,
  • Centrum Edukacji w Zabrzu,
  • Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu im. prof. J. Groszkowskiego,
  • Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu.

Ich zagranicznym partnerem było Stowarzyszenie ASEMKA z Saint-Étienne we Francji. Głównym celem projektu, którego wartość dofinansowania wniosła 143 076,00 €, był rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w ramach kształcenia dualnego, pozwalające na wprowadzenie zmian w organizacji kształcenia zawodowego przez członków konsorcjum oraz wykorzystanie doświadczeń zawodowych przez uczestników w ich przyszłej pracy.

W stażach zawodowych wzięło udział 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe we francuskim środowisku pracy, gdzie poznali i przećwiczyli umiejętności praktyczne wymagane w danym zawodzie, co pozwoli im stać się lepszymi fachowcami w swojej dziedzinie. Pierwsze doświadczenia w nowych warunkach zawodowych i społecznych ułatwią im przejście z ławy szkolnej na stanowisko pracy i  otworzyły ich na kulturę Francji i Europy, z zachowaniem tożsamości regionalnej i kulturowej.

W job shadowingu (wizycie obserwacyjnej) systemu dualnego uczestniczyło 24 pracowników związanych z kształceniem zawodowym, w tym dyrektorzy szkół wchodzących w skład konsorcjum, nauczyciele różnych branż, doradcy zawodowi oraz osoby organizujące kształcenie praktyczne. Obserwowali oni we francuskich instytucjach kształcenia zawodowego organizację kształcenia dualnego, zasady współpracy na linii szkoła – przedsiębiorstwo i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach, poznali również nowe metody uczenia zawodu. Zwiększyła się świadomość kadry zarządzającej szkołami dotycząca wdrażania nowoczesnego kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym. Udział w projekcie przyczynił się także do znacznego wzrostu osobistych kompetencji zawodowych i językowych uczestników (język angielski zawodowy i język francuski) oraz umożliwiających nawiązanie kontaktów z partnerami francuskimi do realizacji innych projektów.

Zdobyte umiejętności zostały potwierdzone certyfikatami oraz dokumentami Europass.