Zarządzenie prezydenta miasta – kultura fizyczna

27.04.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 335/WPTS/2017 prezydenta Miasta Zabrze z 26 kwietnia br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.