„Samodzielni w przyszłości” – podsumowanie projektu

27.04.2017

Dzisiaj, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, podsumowany został projekt „Samodzielni w przyszłości”. Jest to projekt, który od 1 sierpnia 2016 r. realizowany był w Zabrzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Abakus, a koordynatorem Urząd Miejski w Zabrzu.

W trakcie spotkania, które odbyło się w sali historycznej, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreślała, że ważne jest, aby móc nie tylko nauczać, ale i wspólnie się uczyć, czego doskonałym przykładem jest realizacja projektu „Samodzielni w przyszłość”. – Dzięki integracji wielu podmiotów realizujemy cenne przedsięwzięcia, które podnoszą poziom zabrzańskiej edukacji – mówiła prezydent Zabrza.

Głównym celem projektu było usprawnienie i wsparcie funkcjonowania 79 dzieci (57 chłopców i 22 dziewczyny) z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania, poprzez organizację różnorodnych, dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym. Projekt miał charakter zamknięty. Zostały nim objęte dzieci niepełnosprawne z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 oraz Przedszkola nr 27 w Zabrzu.

W ramach projektu w trzech przedszkolach powstały pracownie integracji sensorycznej, które przeznaczone są do realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjntych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć specjalistycznych. Uczestnicząc w studiach podyplomowych w zakresie Integracji Sensorycznej i Bilateralnej, swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej podniosło siedemnastu nauczycieli.

Całkowity budżet projektu wyniósł 832 944, 25 zł.