IV edycja Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej

26.04.2017

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w
IV edycji POLSKO – NIEMIECKIEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ
Giełda odbędzie się 9 CZERWCA 2017 roku w ramach XII FORUM NOWEJ GOSPODARKI w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

Wiodącą tematyką będzie gospodarka niskoemisyjna jako szansa dla województw śląskiego i małopolskiego, dlatego proponowane spotkania B2B skierowane są do podmiotów działających w następujących sektorach:
• Technologie efektywności energetycznej
• Efektywność energetyczna w budynkach (techniki budynkowe, techniki ogrzewania, techniki wentylacji, okna, oświetlenie)
• Odnawialne źródła energii (fotowoltaika i technologie solarne, pompy ciepła, bioeenergia, małe elektrownie wodne)
• Prawo i podatki
• Techniki pomiarowe
• Systemy zarządzania budynkiem/ systemy zarządzania energią/ rozwiązania IT

W tym roku giełda będzie również platformą wsparcia dla podmiotów poszukujących partnerów do projektów badawczo-rozwojowych, dlatego też zachęcamy do umawiania spotkań z doradcami Regionalnego Punktu Kontaktowego programu Horyzont 2020 przy Politechnice Śląskiej, którzy będą obecni podczas giełdy.

Podobnie jak w zeszłych latach, udział w giełdzie kooperacyjnej zapowiedziały niemieckie firmy z partnerskiego Landu Północnej Nadrenii – Westfalii, operujące w powyższych sektorach.

Giełda B2B to wciąż jeden z najbardziej efektywnych sposobów na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi.
Spotkania odbywają się w jednym dniu i w jednym miejscu, a udział w nich jest nieodpłatny.
Więcej informacji i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie
https://b2bharmo.com/Katowice2017/