W Zabrzu trwa XXIV Tydzień Ziemi

24.04.2017

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Urząd Miejski w Zabrzu zapraszają do udziału w dwudziestym czwartym „Tygodniu Ziemi". Hasło przewodnie obecnej edycji – „Powietrze nad Śląskiem" zwraca uwagę na istniejący w naszym regionie problem „smogowy". Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Organizatorzy założyli, iż obecny „Tydzień Ziemi" będzie miejscem refleksji nad odpowiedzialnością każdego z mieszkańców za stan środowiska naturalnego. Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice „Laudato si" wyraża wielkie zaniepokojenie sytuacją na naszej planecie: „wystarczy uczciwie spojrzeć na rzeczywistość, aby zobaczyć, że ma miejsce wielka degradacja naszego wspólnego domu". Papież wskazując na odpowiedzialność każdego z ludzi jednocześnie przestrzega nas przed powierzchownością pisząc: „pokrętne zachowanie pomaga nam kontynuować nasz styl życia, produkcji i konsumpcji. Jest to sposób, w jaki człowiek radzi sobie, aby móc pielęgnować wszystkie wady autodestrukcyjne: usiłując ich nie widzieć, walcząc, by ich nie uznać, odkładając ważne decyzje, udając, że nic się nie stało". Franciszek apeluje o przemianę wskazując na ważną rolę w tej sprawie edukacji. Podkreśla brak świadomości „wspólnej przyszłości dla wszystkich"

Obok zagadnień związanych z problemami ekologicznymi regionu ważna będzie też debata na temat naszego stosunku do zwierząt, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Odwiedzający Muzeum będą mieli okazję do obejrzenia niezwykłych zdjęć przyrody wykonanych przez członków śląskiego oddziału Polskiego Związku Fotografów Przyrody (wystawa pt. „Album żywej przyrody"), a także pokonkursowej wystawy prac proekologicznych.

Jak co roku proponujemy różne formy uczestnictwa w Święcie Ziemi: konkursy, warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, zawody sportowe, wreszcie – zajęcia na terenie Zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego.

Więcej informacji na temat XXIV Tygodnia Ziemi znjadziecie Państwo pod adresem:
http://www.muzeumgornictwa.pl/index.php/xxiii-tydzien-ziemi/konkursy

W załączeniu program XXIV Tygodnia Ziemi w Zabrzu.