Informacja dla klientów Terenowego Punktu Paszportowego w Zabrzu

20.04.2017

Informujemy, że w dniach: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. Terenowy Punkt Paszportowy w Zabrzu będzie nieczynny.

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. wymienione dni ustalono dniami wolnymi od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.