ZMIANY W SKŁADKACH DO ZUS

18.04.2017

Zmiany w składkach do ZUS

7 kwietnia 2017 r. na Sejm
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Teraz
ustawa trafi do Senatu. Znowelizowane przepisy przewidują m.in. przelewy
składek na specjalne konto przypisane do danej firmy. Znikną 4 przelewy na
konta ZUS, zamiast tego płatnik zapłaci jednym przelewem. wszystkie wpłaty
płatnika w pierwszej kolejności będą zaliczane na zaległości w składkach.

Zgodnie z brzmieniem nowych
przepisów ZUS ma do 31 grudnia 2017 r. wygenerować stosowne rachunki bankowe
dla wpłat i poinformować płatnika o jego indywidualnym numerze rachunku. W
sytuacji, gdy płatnik do tego dnia nie otrzyma właściwej informacji ma zwrócić
się do terenowej jednostki ZUS z wnioskiem o przekazanie właściwej informacji.

Pojawi się też nowe uprawnienie
ZUS ustalania kto jest płatnikiem składek za danego pracownika (decyzja o
ustaleniu płatnika składek). Zgodnie z uzasadnieniem noweli chodzi o
przeciwdziałanie zdarzającym się przypadkom pozornego outsourcingu
pracowniczego, kiedy to firma zewnętrzna tylko „na papierze” zatrudnia
pracownika de facto świadczącego pracę dla dotychczasowego pracodawcy.