DUŻA ZMIANA W KPA

18.04.2017

Duża zmiana w KPA

7 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu
numer 39 Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza liczne zmiany do
Kodeksu postępowania administracyjnego: od modyfikacji zasad ogólnych Kodeksu,
poprzez z zmiany w zakresie czasu prowadzenia postępowań i wprowadzenie nowej
instytucji ponaglenia, wprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym,
po uregulowanie nowych rodzajów środków zaskarżenia i innych zupełnie nowych postępowań
dotychczas niewystępujących w Kodeksie.

Czas na przygotowanie się do
wejścia w życie nowych przepisów jest niewielki. Ustawa ma wejść w życie w dniu
1 czerwca 2017 r.

Szerzej o zmianach w KPA będzie można przeczytać w kolejnych
naszych artykułach.