Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów

14.04.2017

Revitamed Sp. z o.o. w ramach projektu Aktywny Senior prowadzi Dzienny Dom Opieki Medycznej w Zabrzu przy ul. Majnusza 4. Głównym celem działalności placówki jest poprawa jakości życia niesamodzielnych osób, poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego.

Świadczenia udzielane w Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed:

 1. Zajęcia z terapeutą zajęciowym oraz psychologiem, zarówno indywidualne jak i grupowe oraz spotkania z rodziną osoby zależnej, polegające na edukacji dot. ćwiczeń w domu, opieki nad osobą zależną, wsparcia psychicznego.
 2. Zapewnienie ogólnousprawniających form rehabilitacji ruchowej:
  • kinezyterapia
  • masaż
  • elektrolecznictwo
  • leczenie polem elektromagnetycznym
  • światłolecznictwo i termoterapia
  • krioterapia
 3. Opieka nad pacjentami przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:
  • lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
  • lekarz specjalista geriatrii
  • pielęgniarka koordynująca
  • pielęgniarka
  • magister fizjoterapii
  • fizjoterapeuta
  • opiekun medyczny
  • psycholog
  • terapeuta zajęciowy
 4. Utrzymanie odpowiednich relacji społecznych, organizowanie czasu wolnego, wyjścia integracyjne
 5. Usługi opiekuńcze w godzinach pobytu osoby niesamodzielnej w DDOM

Pobyt pacjentów w DDOM

Pacjent może przebywać w DDOM od 30 do 120 dni roboczych. W pierwszym miesiącu czas przebywania to min. 8h dziennie, natomiast w kolejnych miesiącach nie może być krótszy niż 4h dziennie. Długość i czas pobytu pacjenta ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, po dokonaniu całościowej oceny stanu zdrowia najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu oraz na koniec każdego miesiąca.

POBYT JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 668 699 685 lub e -mailowo: ddom@revitamed.pl