Już wkrótce w Zabrzu – "Biathlon dla każdego"

13.04.2017

29 kwietnia Polski Związek Biathlonu organizuje w naszym mieście zawody pn. „Biathlon dla każdego”. Współorganizatorem imprezy jest Grodzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Zabrzu.

Celem imprezy jest m.in. popularyzacja i upowszechnianie biathlonu oraz promowanie wolontariatu sportowego. Zawody mają charakter otwarty, a prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 18 lat, a także młodsi, pod warunkiem, że zarejestrują ich rodzice/ opiekunowie prawni.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.aktywnezabrze.pl  oraz w Biurze Zawodów.

Więcej informacji nt. zawodów znajdziecie Państwo na stronie www.aktywnezabrze.pl  

Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Zabrze.