Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego

07.04.2017

W Łaźni Łańcuszkowej Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu 6 kwietnia br. rozpoczęła się dwudniowa XIV Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego. W tym roku tematem jest "Atrakcyjna narracja jako siła przyciągająca ruch turystyczny do dziedzictwa przemysłowego". Organizatorem Konferencji jest Miasto Zabrze i Polska Izba Turystyki.
 

Konferencja to spotkanie ekspertów z wielu krajów, którzy zajmują się turystyką. Pierwszego dnia zaprezentowany zostanie region Vallagarina i miasta Rovereto. Włochy są partnerem konferencji i targów turystyki, które odbędą się w dniach 7-8 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu.

Także dzisiaj, o godz. 18.00, w Teatrze Nowym w Zabrzu, podpisany zostanie list intencyjny o współpracy Miasta Zabrze z Rovereto, Wspólnotą Vallagarina i Isera. Henryk Handszuch, były dyrektor Departamentu ds. Rynku Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), zaprezentuje referat nt. "Na początku było – i jest słowo. Rola narracji w turystyce dziedzictwa przemysłowego (wyniki badań)". Z kolei Adam Mikołajczyk, prezes Fundacji Best Place opowie o "Budowaniu marki oraz komunikacji marketingowej w turystyce dziedzictwa przemysłowego, czyli dlaczego stara fabryka może być atrakcyjna w XXI w". Podczas drugiej sesji tematem przewodnim będzie rola słownej opowieści – fachowość przewodników i kadr obsługi w miejscach przemysłowych. Wystąpią m.in. Eleni Volonaki z Uniwersytetu Kalamata (Grecja), Jacek Delert, wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK, Jolanta Nölle, członek Zarządu Fundacji Zollverein (Essen, Niemcy) i Tadeusz Burzyński z Instytutu Turystyki w Krakowie. Tematem kolejnej sesji będą narracje wizualne i teatralizacja w przestrzeni przemysłowej. Swoje wystąpienia przygotowali m.in. Waldemar Czechowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stratis Vogiatzis (Grecja), Amy Benadiba, dyrektor w Historycznym Centrum Górniczym Lewarde (Francja), Camilo Zadra, dyrektor Muzeum Wojny w Rovereto (Włochy) oraz Fabiana Zandonai i Eleonora Zen z Muzeum Miejskiego w Rovereto (Włochy). Po tej sesji odbędzie się debata nt. "Organizatorzy turystyki na temat atrakcyjności dziedzictwa przemysłowego – jak się do tego przyczyniać". Uczestniczyć w niej będą: Petr Krč, wiceprezes Czeskiej Izby Turystycznej, Mária Jagnešáková, dyrektor Muzeum Orawskiego (Słowacja), Jacek Delert z PTTK, Ewa Weintrit, właściciel biura podroży Ave, Katarzyna Kulińska-Pluta z Miasta i Gminy Żarki.

Natomiast w piątek (7 kwietnia), w godzinach przedpołudniowych, goście konferencji wezmą udział w inauguracji dwudniowych Międzynarodowych Targów Turystycznych, które odbywać się będę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki w Zabrzu.

Sesje naukowe drugiego dnia Konferencji rozpoczną się po godz. 12.00 w Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 410. Tematem pierwszej będą "Narracje wizualne i teatralizacja w przestrzeni przemysłowej". Udział wezmą Michał Janowski, Chargé de Mission na Kraje Europy Centralnej i Wschodniej, Alain Fortis z kopalni Le Bois du Cazier (Begia), Małgorzata Buttitta, antropolog kultury Śródziemnomorza, dziennikarka, Margaret Faull i Lucas Ferreira Hernández z Europejskiej Sieci Muzeów Górnictwa Węglowego oraz Iryna Vereshchuk ze Stowarzyszenia Ukraiński Szlak Bursztynu. W ostatniej sesji tegorocznej konferencji uczestniczyć będą m. in.: Michał Mazur z Zespołu Śląsk, Veronika Komarova, z Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Turystyki i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Miasta Kaliningrad (Rosja), Justyna Trzaska z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Réka Pintér z Uniwersytetu Pécs (Węgry).

Od 2004 roku Miasto Zabrze, przy wsparciu Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki organizuje Międzynarodową Konferencję poświęconą turystyce dziedzictwa przemysłowego. Z roku na rok zwiększa się zasięg i znaczenie konferencji. Jej dorobek jest zauważalny w skali międzynarodowej. Miasto Zabrze jest gospodarzem tych wydarzeń ze względu na długie tradycje związane z rozwojem przemysłu oraz z uwagi na dbałość o swoje dziedzictwo i jego konsekwentne wykorzystanie na rzecz rozwoju turystyki. W konferencji od lat uczestniczą instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy, OECD i UNESCO, a także organizacje pozarządowe, takie jak Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego, Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Pierwsza konferencja zakończyła się uchwaleniem rezolucji adresowanej do administracji centralnej i samorządów, jak również do dysponentów dziedzictwa przemysłowego, branży turystycznej, świata nauki i mediów. Następstwem kolejnych konferencji jest utworzenie w Zabrzu, w 2008 roku, Międzynarodowego Centrum Badań i Dokumentacji nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki. VIII Konferencja odbyła się w ramach 52 Sesji Komisji Regionalnej ds. Europy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) skupiającej przedstawicieli Europejskich Ministerstw odpowiedzialnych za turystykę. Celem tego przedsięwzięcia była dyskusja na temat rozwoju inicjatyw turystycznych oraz przyjęcia wspólnej strategii rozwoju i dbałości o dziedzictwo przemysłowe.

Więcej informacji nt. Konferencji znajduje się na stronie: http://konferencja.zabrzewsercuslaska.pl/