Miasto Zabrze podpisało list o współpracy z Miastem Rovereto, Wspólnotą Vallagarina i Gminą Isera

07.04.2017

6 kwietnia, w Teatrze Nowym w Zabrzu, podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, Miastem Rovereto, Wspólnotą Vallagarina oraz Gminą Isera.

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, burmistrz Rovereto Francesco Valduga, prezydent Wspólnoty Vallagarina Stefano Bisoffi oraz burmistrz Isery Enrica Rigotti.

Z treści listu intencyjnego wynika, iż jego podpisanie wyraża przekonanie, że kontakty międzynarodowe pomiędzy miastami Europy, rozumianej w wymiarze „wspólnego domu”, umożliwiają wymianę dobrych praktyk, wzajemne zrozumienie, współpracę oraz rozwój kulturalny i gospodarczy.

Relacje pomiędzy miastem Zabrze a Rovereto rozwijają się już od ponad dziesięciu lat. Współpraca obejmuje szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych zarówno w dziedzinie edukacji, kultury, gospodarki, turystyki, jak i sportu. Samorządy wymieniają doświadczenia m.in. w zakresie praktyk zawodowych (młodzież Zabrzańskiej Szkoły Turystycznej mogła doskonalić swoje umiejętności we włoskich hotelach). Realizowany jest także projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” adresowany do zabrzańskich dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych.
W ramach współpracy w dziedzinie kultury odbył się m.in. występ chóru Minicore z Rovereto w trakcie Metropolitalnego Święta Rodziny w Zabrzu, Górniczej Orkiestry Dętej Makoszowy podczas Święta Dzwonu Pokoju w Rovereto, prezentacja wystawy uczniów zabrzańskiego Liceum Plastycznego w Rovereto czy też wystawa w Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu prac włoskiego artysty Gianii Turelli’ego.
W dziedzinie gospodarki następuje wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi (delegacja z Zabrza gościła w tym temacie w Rovereto), natomiast dyrektor Systemów Zarządzania i członek Zarządu APSS z Rovereto uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanej przez Urząd Miejski w Zabrzu.
Jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie turystyki to Miasto Zabrze miało możliwość zaprezentowania oferty promocyjnej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego zorganizowanego w Rovereto, natomiast przedstawiciele Rovereto wzięli udział w międzynarodowej konferencji poświęconej turystyce dziedzictwa przemysłowego w Zabrzu.