Studenci z Lund

03.04.2017

31 marca w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, odbyła się prezentacja projektu badawczego przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska przy Uniwersytecie w Lund na temat jakości powietrza w Zabrzu i wizji kształtowania się jej w przyszłości.

Od 26 marca w Zabrzu gościła grupa studentów z Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska Uniwersytetu w Lund – miasta partnerskiego Zabrza w Szwecji. Zespół, pod kierownictwem prof. Mikaela Backmana, przez tydzień prowadził badania i analizy naszego miasta pod kątem istniejących problemów z jakością powietrza.

Studenci sprawdzali, które z działań na rzecz ochrony środowiska prowadzone przez miasto są najskuteczniejsze, jakie natomiast wymagają udoskonalenia. Zespół szukał także nowych rozwiązań, jakie można wprowadzić w naszym mieście celem dalszej poprawy jakości powietrza. Zwieńczeniem projektu było przedstawione przez studentów opracowania, które pomoże w perspektywie 15 lat skuteczniej walczyć o czystsze powietrze w Zabrzu.