Badania GUS na Śląsku

31.03.2017

Główny Urząd Statystyczny inormuje, że od kwietnia na terenie województwa śląskiego prowadzić będzie badania ankietowe: europejskie badanie warunków życia ludności, uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, oraz wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. 

Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym (CAPI) oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem z użyciem formularza papierowego (PAPI). Badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. W razie wątpliwości tożsamość ankiereta można zweryfikować pod numerami telefonów: (32) 77 91 291 i 695 255 244 oraz adresem e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Szczegóły na załączonych plakatach.