Ekonomia społeczna – dobra perspektywa, dobra praktyka

30.03.2017

Dzisiaj, o godz. 10.00, w zabrzańskiej Łaźni Łańcuszkowej rozpoczęła się konferencja pn. „Ekonomia społeczna – dobra perspektywa, dobra praktyka”, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy z Urzędem Miejskim w Zabrzu. Szereg prelekcji ma na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między fundacjami, spółdzielniami oraz stowarzyszeniami.

Na początku konferencji odbyła się premiera reportażu filmowego pt. „Ekonomia Społeczna – Zabrze” przygotowanego przez Telewizję Zabrze. Po niej uroczystego otwarcia dokonała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która wyraziła wdzięczność, że dzięki pracy całego Urzędu nasze miasto stawiane jest za przykład tworzenia warunków do zakładania, rozwoju i funkcjonowania wielu społecznych inicjatyw.

W dalszej części odbyły się prelekcje zaproszonych gości: Mariusza Andrukiewicza, prezesa Fundacji Rozwoju Ekonomi Społecznej „Być razem” z Cieszyna; Piotra Bańczyka, kierownika Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej; Anny Szczotki, kierownika działu instrumentów rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz Katarzyny Ołdak-Bułanowskiej z Urzędu Zamówień Publicznych. Spotkanie podsumowała dyskusja, w trakcie której zaproszeni prelegenci i goście mogli wymienić się szczegółowymi zagadnieniami ze swojej pracy oraz czerpać ze swoich doświadczeń.