Wybory do Rad Dzielnic kadencji 2017-2021

20.03.2017

19 marca w Zabrzu odbyły się wybory do Rad Dzielnic w kadencji 2017-2021. Największą frekwencję odnotowano w Makoszowach, na Osiedlu Młodego Górnika, w Pawłowie, Kończycach i Grzybowicach. Z kolei najmniej mieszkańców głosowało w dzielnicy Centrum Północ. Frekwencja ogólna wyniosła 4,15 proc., co jest porównywalne z poprzednimi wyborami do zabrzańskich Rad Dzielnic.

Dziękuję mieszkańcom, którzy uczestniczyli w wyborach. Gratuluję wszystkim nowym radnym dzielnicowym i życzę powodzenia w realizacji zamierzeń. Dziękuję także członkom Komisji Wyborczych oraz wszystkim, którzy brali udział w sprawnym przygotowaniu wyborów do Rad Dzielnic – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Członkowie Rad Dzielnic poprzez swoje zaangażowanie pełnią ważną rolę w wyzwalaniu aktywności mieszkańców naszego miasta.

W 17 dzielnicach Zabrza Miejska Komisja Wyborcza sporządziła protokoły końcowe. W jednym przypadku koniecznie będzie losowanie. W dzielnicy Zaborze Północ dwóch kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów. 

W załączeniu:
– listy Rad Dzielnic
– protokoły z wyborów do Rady Dzielnicy Zaborze Północ
– frekwencja z podziałem na dzielnice.