W Zabrzu będą leczyć przez telefon

20.03.2017

Dzisiaj, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisana została umowa pomiędzy Miastem Zabrze a firmą Comarch dotycząca realizacji projektu „Miasto Zdrowia”. W jej efekcie pacjenci będą leczeni przez telefon.

W Zabrzu rusza pilotażowy projekt pn. Miasto Zdrowia. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia ze stworzonym Centrum Telemedycznym nawiązał współpracę z firmą Comarch. Od czerwca tego roku świadczyć będzie bezpłatne usługi z zakresu zdalnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2017 – 2019. Niezbędne systemy i urządzenia dostarcza firma Comarch. Projekt jest realizowany przy współpracy z Urzędem Miejskim w Zabrzu.


Przekazane urządzenia
Pacjenci, którzy biorą udział w pilotażu, na czas realizacji projektu otrzymają m.in.: 8 nowoczesnych rejestratorów EKG – Comarch PMA. Urządzenia pozwalają na ciągłe wykonywanie wielodniowych badań z zachowaniem wysokiej jakości sygnału. Pięćdziesiąt aparatów Comarch HMA zbierających informacje z urządzeń peryferyjnych (takich jak pulsoksymetr czy pikflometr) i transmitujących dane do Centrum Telemonitoringu Kardio-Med Silesia oraz Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w przychodni iMed24 w Krakowie, a także 50 aparatów Cardiodial – małych, przenośnych aparatów pozwalających w wygodny sposób wykonywać badanie EKG.

Telemedycyna dla mieszkańców Zabrza
Projekt realizowany będzie przez okres 18 miesięcy. W tym czasie odbędzie się m.in. kwalifikacja, badania wstępne i włączenie pacjentów do świadczenia Usługi Zdalnej Opieki. Monitoring stanu zdrowia obejmie cztery grupy pacjentów. Dostarczone urządzenia pozwolą na realizację Usługi Zdalnej Opieki z zakresu: monitorowania kardiologicznego, pulmonologicznego, diabetologicznego oraz osób po przebytym udarze mózgu. Rozwiązania składające się na Miasto Zdrowia będą przypominać m.in.: o zażyciu leków. Osoby objęte pilotażem zyskają też możliwość skorzystania z funkcji „przycisk życia”, alarmującej odpowiednią placówkę medyczną w przypadku zagrożeniu zdrowia lub życia pacjenta. W trakcie projektu realizowany będzie indywidualny dobór zestawu narzędzi do schorzenia pacjenta. W sumie planowany czas monitoringu wszystkich grup pacjentów wyniesie od dwunastu do piętnastu miesięcy.

Zanonimizowane dane pacjentów
Dane uzyskane w ramach przeprowadzonych badań pozwolą zgromadzić zanonimizowane informacje o stanie zdrowia mieszkańców. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu sześciomiesięcznej Usługi Zdalnej Opieki pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety na temat usługi. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą zebrać opinie na temat oferowanego rozwiązania bezpośrednio od korzystających z niego osób.
Współpraca w ramach projektu Miasto Zdrowia pomiędzy Kardio-Med Silesia a krakowską firmą Comarch pozwoli wykorzystać nowoczesne technologie i zapewnić całodobową opiekę pacjentom przebywającym poza placówką medyczną – mówi prof. Zbigniew Kalarus kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Dzięki telemedycynie będziemy mogli zapewnić nie tylko poczucie bezpieczeństwa i opieki, ale także podnieść jakość życia szczególnie tych osób, które na co dzień doświadczają utrudniających normalne funkcjonowanie problemów zdrowotnych – dodaje.

Centrum Zdalnej Opieki Medycznej
W przypadku wykrycia przez urządzenia telemedyczne nieprawidłowego rytmu pracy serca odpowiedni fragment zapisu EKG przesłany będzie do krakowskiego Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działającego w placówce leczniczej iMed24 lub do mieszczącego się w Śląskim Parku Technologii Medycznych Centrum Telemedycznym KMS. Personel medyczny pełni całodobowe dyżury, zgodnie z przyjętymi procedurami medycznymi i w razie potrzeby podejmuje natychmiastową interwencję. 

Miasta Zdrowia w Polsce
Zabrze, obok m.in. Suwałk, Łodzi i Płocka jest kolejnym miastem, w którym prowadzony jest pilotażowy projekt Miasto Zdrowia. Oprócz Usługi Zdalnej Opieki w ramach pilotaży realizowane są również usługi: Zdalnej Pielęgniarki, Zdalnej Położnej, Zdalnej Rehabilitacji i Profilaktyki. Obecnie z usług składających się na Miasto Zdrowia korzysta niemal 3500 osób w całej Polsce.
Projekt „Miasto Zdrowia" realizowany jest przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Projekty B+R przedsiębiorstw", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.