Dodatkowe patrole i narkotesty

17.03.2017

Dzisiaj, w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, odbyło się spotkanie, w trakcie którego funkcjonariusze otrzymali narkotesty. Podpisana została także umowa ze Szkołą Policji w Katowicach dotycząca dodatkowych patroli jej adeptów na ulicach naszego miasta.

Zabrzański samorząd przeznaczył 32 tys. zł na zakup narkotestów. W trakcie dzisiejszego spotkania przekazano dziesięć opakowań kaset (200 sztuk) do urządzenia DrugTest 5000 oraz dziesięć opakowań jednorazowych testów DrugCheck 3000 (200 sztuk) do badania obecności narkotyków w organizmie uczestników ruchu drogowego na terenie Zabrza, cztery opakowania jednorazowych testów DCH 3000 oraz jedno opakowanie SSK 5000 – zestaw do pobierania próbek z materiałów. Powyższe urządzenia z pewnością usprawnią działania prewencyjne policji w Zabrzu.

Także dzisiaj, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, komendant miejski policji w Zabrzu insp. Dariusz Wesołowski oraz komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Dr Rafał Kochańczyk podpisali porozumienie dotyczące patroli adeptów szkoły na ulicach Zabrza. Za kwotę ok. 14 tys. zostanie przeprowadzonych przynajmniej 30 patroli. Będą one złożone z adeptów szkoły oraz zabrzańskich funkcjonariuszy.

Komendant miejski policji w Zabrzu zwrócił uwagę, że między innymi właśnie takie przedsięwzięcia, jak podpisanie porozumienia na dodatkowe patrole policyjne powodują, że w Zabrzu systematycznie spada przestępczość. Komendant Wesołowski podkreślił, że aktualnie w szkole Policji przebywa 11 kursantów, którzy w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia będą służyć w naszym mieście.

Miasto Zabrze każdego roku dofinansowuje działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. W tym roku, oprócz narkotestów i dodatkowych patroli, 200 tys. zł przeznaczone zostanie na służby dodatkowe, 700 tys. zł na kontynuowanie procesu standaryzacji zabrzańskiej komendy policji i komisariatów, a 70 tys. zł na wydatki bieżące. Środki te przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w mieście – co potwierdzają wyniki osiągane przez zabrzańskich policjantów.

Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i bezpieczeństwo dlatego też troska o te sfery życia mieszkańców naszego miasta to jeden z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu – stwierdziła podczas uroczystości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Przywiązujemy olbrzymią wagę do współpracy z Komendą Miejską Policji. Dzisiaj podpisaliśmy kolejne porozumienie, które z pewnością sprawi, że zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i turyści odwiedzający Zabrze, będą czuć się tutaj coraz bardziej bezpiecznie.