VI edycja programu „Fortum dla Śląskich Dzieci”

16.03.2017

Rozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego Fortum dla Śląskich Dzieci, który umożliwia młodym mieszkańcom Bytomia i Zabrza rozwój ich talentów oraz zainteresowań. Projekt realizowany przez Fortum wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom Ulica ma również na celu wsparcie śląskiej młodzieży, będącej często w trudnej sytuacji życiowej, w realizacji marzeń.

To bardzo cenna inicjatywa, która świadczy o społecznej odpowiedzialności firmy Fortum. Cieszę się, że najmłodsi zabrzanie mogą dzięki temu rozwijać swoje umiejętności. Poprzednie edycje pokazały, jaki potencjał taneczny, wokalny czy dziennikarski ma nasza młodzież – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, która objęła patronatem to przedsięwzięcie.

Do tegorocznej edycji programu Fortum dla Śląskich Dzieci zakwalifikowało się 134 uczestników w wieku od 11 do 15 lat. Dzieci i młodzież, które wezmą udział w projekcie czeka blisko 50 godzin warsztatów. W tym roku grupowe zajęcia z tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki i dziennikarstwa poprowadzi 43 osobowy zespół realizatorów, w tym 14 trenerów i opiekunów oraz 29 wolontariuszy. Ponadto uczestnicy programu będą mieli okazję spotkać się ze znanymi Ślązakami, którzy opowiedzą o ścieżkach swoich karier i postarają się przekonać młodych ludzi, jak wiele można dokonać, dzięki konsekwentnej realizacji swoich marzeń.

Sukces poprzednich edycji pokazał, że prowadzona przez nas inicjatywa jest potrzebna, a młodzi Ślązacy są pełni pasji i zaangażowania. Wystarczy tylko umożliwić im dobry start i rozwój we właściwym kierunku. Program Fortum dla Śląskich Dzieci stanowi dla nich realną i długotrwałą pomoc, z której chętnie korzystają. Cieszymy się, że już po raz szósty będziemy pomagać młodym mieszkańcom Bytomia i Zabrza nie tylko w realizacji ich marzeń, ale również w zdobywaniu praktycznych umiejętności – mówi Izabela Van den Bossche z komunikacji korporacyjnej Fortum.

Pierwszy etap programu, który potrwa do końca czerwca, wyjątkowo w tym roku zakończy się wspólnym występem wszystkich uczestników projektu. Podczas finału na deskach Teatru Nowego w Zabrzu, w przygotowanej specjalnie na tę okazję sztuce teatralnej, wystąpi 134 osób biorących udział w projekcie, wspieranych przez 29 wolontariuszy. Tradycyjnie pierwszy etap zakończy również wybranie przez Fortum oraz Fundację Pomocy Dzieciom Ulica 40 najbardziej zaangażowanych i kreatywnych uczestników. Każdy z nich otrzyma specjalne stypendium, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz zaproszenie do drugiego etapu projektu, który potrwa od września 2017 do marca 2018 roku.

To dla nas niezwykle ważne, że zainaugurowana sześć lat temu przez Fortum inicjatywa nadal może być realizowana i cieszy się tak dużym zainteresowaniem młodych Ślązaków. Ten pogram to nie tylko możliwość realizacji ich pasji i zainteresowań, ale również szansa dla tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów – mówi Adrian Kowalski, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica, partnera projektu.

Program Fortum dla Śląskich Dzieci realizowany jest od 2012 roku. Dotychczas wzięło w nim udział łącznie blisko 600 dzieci, z których ponad 400 nagrodzono indywidualnymi stypendiami.