Zabrze przestrzenią rozwoju

Już w niedzielę – wybory do rad dzielnic

16.03.2017

W najbliższą niedzielę, 19 marca, odbędą się wybory do osiemnastu zabrzańskich rad dzielnic. Mieszkańcy wybiorą w sumie 282 swoich przedstawicieli.

Informacje o zarejestrowanych kandydatach można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/wybory-do-rad-dzielnic-2017) oraz plakatach. Zgłoszenia kandydatów na dzielnicowych radnych przyjmowane były przez Miejską Komisję Wyborczą w lutym. Kandydaci musieli przedstawić listę z co najmniej 50 podpisami popierających ich osób. Wyborca mógł udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. Ostatecznie o miejsca w zabrzańskich radach dzielnic ubiegać będzie się 422 kandydatów. Natomiast uprawnionych do głosowania w zbliżających się wyborach jest ponad 130 tysięcy mieszkańców.

Gdzie głosujemy?
Granice obwodów głosowania i siedziby lokali wyborczych w wyborach do rad dzielnic różnią się od znanych np. z wyborów do parlamentu. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obwodów można znaleźć w obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej oraz pod adresem http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/wybory-do-rad-dzielnic-2017/informacje-ogolne  

Jak głosujemy?
Głosujemy stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska kandydata. Aby Głos był ważny, należy wskazać liczbę kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów w danej radzie. Głos jest nieważny, jeśli nie wskażemy żadnego z kandydatów lub gdy liczba wskazanych kandydatów jest większa od liczby mandatów do obsadzenia.

Szczegółowe informacje nt. zbliżających się wyborów do rad dzielnic znajdziecie państwo w zakładce Dla mieszkańców/Wybory do Rad Dzielnic 2017.