Sejm przyjął ustawę o metropolii

10.03.2017

Sejm na swoim 37. posiedzeniu, które odbyło się 9 marca, przyjął ustawę metropolitalną dla województwa śląskiego. Za przyjęciem ustawy głosowało 432 z 439 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Przypomnijmy, że Sejm 8 marca zajął się ponownie projektem ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego. Sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przekazały do Sejmu ustawę o związku metropolitalnym woj. śląskiego z poprawkami oraz wnioskiem mniejszości. 8 marca sprawozdanie połączonych komisji o projekcie ustawy przedstawił poseł Jerzy Polaczek.

Wobec wniesionych w drugim czytaniu przez mniejszość poprawek projekt ponownie trafił do połączonych komisji celem ich rozpatrzenia. 9 marca ustawa została przegłosowana w Sejmie.

Sprawny transport, wspólna promocja, współpraca w zakresie ustalania przebiegu dróg, a do tego finansowy zastrzyk z budżetu państwa w wysokości 250 mln zł rocznie. Do związku weszłyby gminy zamieszkane łącznie przez ponad 2 miliony osób. Tylu też mieszkańców odczułoby korzyści związane m.in. z integracją transportu publicznego oraz uporządkowaniem i lepszym wykorzystaniem przestrzeni publicznej. Utworzenie związku oznacza także wzmocnienie działań dotyczących rozwoju czy promocji. Pieniądze na to mają być zapewnione dzięki 5-procentowemu udziałowi związku w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Kwota ta to około ćwierć miliarda złotych w skali roku.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza – Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na współpracę miast przy finansowym wsparciu z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę. Przyjęcie ustawy pozwoli na utworzenie silnego związku na obszarze, który ma wszelki potencjał, aby być metropolią i konkurować z podobnymi regionami w Europie. To dla nas ogromna szansa na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że województwo śląskie dzięki ustawie metropolitalnej może zyskać m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając upowszechnianie innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian. Jako samorządy dysponujemy niezbędnym potencjałem, wolą i determinacją, by wesprzeć stworzenie związku pozwalającego na realizację funkcji społecznych i gospodarczych przypisanych obszarom metropolitalnym..

Marcin Krupa, prezydent Katowic – W momencie, kiedy Rada Ministrów powoła do życia związek metropolitalny naszego województwa, pojawią się pola do wspólnych działań w takich obszarach, jak ochrona powietrza, transport czy rozwój. Jestem gorącym orędownikiem metropolii, bo widzę w niej szansę na wielki skok cywilizacyjny, zarówno dla Katowic, jak i dla każdej gminy, która będzie w ten projekt włączona. Połączone możliwości kilkunastu miast, duży kapitał ludzki, zaplecze uniwersyteckie czy setki miejsc wartych zobaczenia. Razem możemy więcej i musimy to wykorzystać.