Zarządzenie prezydenta miasta – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

09.03.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 191/WKD/2017 prezydenta miasta Zabrze z 8 marca br. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r. (I edycja).

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.