Zarządzenie prezydenta miasta – zdrowie publiczne

08.03.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 179/ZPS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 3 marca br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r. w ramach II celu operacyjnego "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi".

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.