Zarządzenie prezydenta miasta – polityka zdrowotna

08.03.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 190/ZPS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 8 marca br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców z terenu miastaZabrze w roku 2017 pn. "Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze".

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.