Zakończenie kadencji Rad Dzielnic 2013–2017

07.03.2017

6 marca w Łaźni Łańcuszkowej zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące kadencję Rad Dzielnic 2013–2017.

Rady Dzielnic mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności. Dbają o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście.

Na spotkaniu, które odbyło się 6 marca, przedstawiono również prezentację podsumowującą kadencję Rad Dzielnic obejmującą ich aktywność m.in. poprzez udział w konkursach „Inicjatywy Dzielnic w Zabrzu”, zaprezentowano też materiał podsumowujący trzy edycje zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego.

– Zaangażowani mieszkańcy, społecznicy otwarci na potrzeby drugiego człowieka są atutem każdego miasta. Członkowie Rad Dzielnic poprzez swoje zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców wspierali zmiany zachodzące w mieście – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, dziękując radnym za pracę i czas poświęcony działaniu na rzecz dobra wspólnego. – W Zabrzu, obok inwestycji infrastrukturalnych jak modernizacja wodociągów, uzbrojenie strefy ekonomicznej czy termomodernizacja obiektów oświatowych, realizowaliśmy także wiele przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców. Warto nadmienić choćby o Budżecie Partycypacyjnym, który zyskał liczne grono zwolenników. Wydarzenia kulturalne, sportowe czy rekreacyjne integrują zabrzan i umacniają poczucie tożsamości lokalnej. Przywiązanie do dzielnicy skutkuje bowiem zwiększonym zaangażowaniem oraz otwartością na potrzeby jej mieszkańców.