Zabrze przestrzenią rozwoju

Innowator Śląska 2016 – konkurs GAPR

06.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest po raz dziewiąty przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2017.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:

mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
instytucja sektora badawczo-rozwojowego

Uczestnicy Innowatora Śląska:

muszą się wykazać udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku -mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,
muszą się wykazać innowacyjną usługą, produktem lub technologią gotową do demonstracji w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego.

Konkurs ma na celu

promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawę wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.
Konkurs daje możliwość

przedstawienia dobrych praktyk oraz innowacyjnych osiągnięć lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych. Chcemy, aby pokazane szerszej grupie odbiorów sukcesy uczestników konkursu stały się również dla innych inspiracją do innowacyjnych działań.
Zwycięzców konkursu

wybierze Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli nauki i biznesu oraz instytucji pozarządowych, związanych z rozwojem i promocją regionu.
Wyniki finału konkursu

zostaną przedstawione na specjalnie zorganizowanej gali z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości, która odbędzie się w drugiej połowie 2017 roku.

Innowator Śląska objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Szczegółowe info. -> Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
Dział Doradztwa, Szkoleń i Marketingu
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel.: 032/ 339 31 52
kom.: +48 696 076 495