Wyniki konsultacji ws. załatwiania spraw elektronicznie

03.03.2017

W lutym br. w Zabrzu przeprowadzono konsultacje ws. załatwiania spraw elektronicznie. Ogółem zebrano 3808 ankiet, w tym 64 proc. od mieszkańców miasta, 2 proc. od przedsiębiorców, 34 proc. od pracowników administracji.

Wyniki konsultacji pokazały bardzo duże zainteresowanie możliwością załatwiania spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu (w formie tzw. e-usług). Mieszkańcy najchętniej załatwialiby elektronicznie sprawy związane z:

– doręczaniem pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (53 proc.)

– zgłoszeniem zmiany danych teleadresowych (50 proc.)

– złożeniem odwołania od decyzji administracyjnej (40 proc.)

– zakupem karnetu na basen (37 proc.)

– wnioskiem o wydanie zaświadczenia dotyczącego wynagrodzenia (37 proc.).

Szczegółowe wyniki konsultacji w załączeniu.