Zarządzenie Prezydenta Miasta – z zakresu krajoznawstwa

02.03.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr WPTS/161/2017 prezydenta miasta Zabrze z 28 lutego br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechniania turystyki w 2017 r.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.