Zarządzenie Prezydenta Miasta – otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej

02.03.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 168/WPTS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 2 marca br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 r.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.