Przed nami X Metropolitalne Święto Rodziny

02.03.2017

2 marca, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, zorganizowana została konferencja inaugurująca X Metropolitalne Święto Rodziny, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Rodzina źródłem miłości”.

Tradycyjnie, w sali Benedyktynka, zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz mediów.

– Od dziesięciu lat pokazujemy i promujemy rodzinę, która jest fundamentem naszego państwa, regionu, każdego miasta. Na Śląsku rodzina jest wyjątkową wartością – stwierdził w trakcie konferencji arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. – W tym roku Metropolitalnemu Świętu Rodziny towarzyszyło będzie hasło „Rodzina źródłem miłości”. Chcielibyśmy tymi kolejnymi hasłami utworzyć pewną litanię, która dookreśliłaby rodzinę. Tegoroczne ukazuje ją jako źródło, z którego możemy czerpać przez całe życie; źródło, które nas stale inspiruje, ale które też kształtuje nas i nasze relacje z innymi. To właśnie rodzina uczy nas relacji fundamentalnych – do człowieka i do Pana Boga. Dzisiaj rodzina potrzebuje nie tylko wsparcia materialnego, ale też moralnego; potrzebuje także czasu dla siebie, żeby siebie budować – dodał metropolita katowicki.

W trakcie spotkania przypomniano, iż idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. To właśnie wtedy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza wraz ze śp. Krystyną Bochenek zainaugurowały Metropolitalne Święto Rodziny, które dzięki współpracy śląskich miast, organizacji oraz stowarzyszeń rozwija się i trwa do dziś.

Jak możemy przeczytać w liście intencyjnym arcybiskupa Wiktora Skworca oraz prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik – "Tegoroczne, rocznicowe obchody MŚR wpisujemy w hasło: „Rodzina źródłem miłości”. Z tego przesłania wyrasta prawda zasadnicza: w rodzinie człowiek poznaje miłość, zdobywa mądrość i podstawowe wartości, dzięki którym odkrywa własne powołanie i buduje międzyludzkie relacje. Święty Jan Paweł II, wielki promotor życia rodzinnego, w wielu swoich wypowiedziach podkreślał, że rodzina jawi się jako „pierwsze miejsce humanizacji” osoby i społeczeństwa oraz jest „kolebką życia i miłości”. Nie ulega zatem wątpliwości, że ta pierwsza naturalna społeczność nazywana rodziną trwa w jedności, dzięki dynamice miłości, będącej podstawowym wymiarem ludzkiego doświadczenia”.

– W tle naszych rozważań stale mamy rodzinę i miłość, bo to są przecież najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka – stwierdziła podczas konferencji zorganizowanej 2 marca w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, koordynator MŚR. – Chcemy być dumni z tych wspaniałych rodzin, które budują naszą metropolię. Chcemy je docenić i zrobić też coś dla nich. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi, dla których ważne jest dobro rodziny, do współpracy w organizacji MŚR. Cieszę się, że przy tym stole spotkali się dzisiaj przedstawiciele Kościoła i samorządu, bo na naszych barkach spoczywa obowiązek, który po cichu, konsekwentnie realizujemy. Już dzisiaj dziękuję za każdy wysiłek, jaki podejmujecie – dodała Małgorzata Mańka-Szulik.

Na program Metropolitalnego Świeta Rodziny każdego roku składają się liczne wykłady naukowe, wystawy, spektakle, koncerty, kiermasze, festyny, pikniki rodzinne, konkursy, imprezy sportowe i wydarzenia religijne.

Tegoroczne świętowanie rozpocznie się w sobotę, 20 maja, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Natomiast dzień później, w niedzielę, 21 maja o godz. 12.00, w katowickiej katedrze odbędzie się liturgiczna inauguracja MŚR w formie dziękczynienia za jubileusze małżeńskie. Msze św. w intencjach rodzin będą celebrowane także w innych katedrach Metropolii Górnośląskiej.
Ważnym wydarzeniem będzie też z pewnością pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej gromadząca od kilkudziesięciu lat wielotysięczny tłum pątników: mężów, ojców i synów. Tym razem pielgrzymi wyruszą 28 maja.
Wyjątkowy koncert zorganizowany zostanie 4 czerwca w Katowicach – wystąpi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia".

Szczegółowe informacje dotyczące jubileuszowej 10. edycji Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl