Rusza projekt "Wczujmy się w klimat!"

01.03.2017

Dla Zabrza opracowany zostanie plan adaptacji do zmian klimatu. Podobne opracowania powstaną w 44 polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych polskich miast partnerskich (jednym z nich jest Zabrze) i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.
Miasta są terenami szczególnie wrażliwymi, w których koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania. Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję ekonomiczną całych państw, jak również na jakość życia ich mieszkańców.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z przedstawicieli: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo- inżynierskiej Arcadis. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

W ramach prac nad projektem eksperci Konsorcjum przeprowadzą liczne analizy i opracowania. Cały proces przygotowania MPA będzie realizowany we współpracy z władzami miast oraz przy aktywnej partycypacji społecznej i zaangażowaniu mieszkańców.
Szczegóły – w załączonym komunikacie.