Szkoła Podstawowa nr 15 ma nową salę gimnastyczną

27.02.2017

Dziś uroczyście oddano do użytku nowowybudowaną salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu. Prace ukończono cztery miesiące przed planowanym terminem.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącym Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, przedstawiciele firmy wykonywującej prace oraz absolwenci placówki.

Prace obejmowały budowę sali o powierzchni użytkowej 517 m² z pełnym wyposażeniem we wszystkie instalacje (wod-kan, co, wentylacja, elektryczna), łącznik i zaplecze sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podstawowe wyposażenie w sprzęt sportowy oraz zagospodarowanie terenu z nasadzeniami zieleni. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 805 388,23 zł brutto. Wykonawcą była firma RISER z Jaworzna, natomiast nadzór inwestorski nad robotami sprawował INWEST –SERWIS Krzysztof Popczyk z Zawiercia. Obiekt zrealizowano na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Biuro Projektowe HaS Sławomir Kaczorowski z Zabrza. Prace były prowadzone od 8 marca 2016 do 6 lutego 2017.